Mikulov

Z archeoparku v Pavlově jsme se přesunuli ještě trochu na jih. Před večeří zcela ve starořímském duchu na nás totiž čekal ještě zámek v Mikulově. Původní plán navštívit výstavu o nejstarším […]