Absolventské projekty

Během svého studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně jsem měla to štěstí, že moje studium bylo zaměřené především prakticky. Stejně tak i ukončení studia bylo podmíněno splněním absolventských projektů a vytvoření jejich dokumentací. 
Bakalářské studium jsem ukončila spoluprací na festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který každoročně organizuje Ateliér Divadelní produkce a jevištní technologie. Během jubilejního 25. ročníku jsem měla na starosti vedení sekce Technical Support.
Mou prací byla koordinace jednotlivých technologických složek festivalu během jeho příprav a zejména během festivalu. Před festivalem jsem koordinovala technické zajištění společenských a sponzorských večírků. Mou starostí bylo i shromáždění a zhodnocení přihlášek jednotlivých škol z technického hlediska a účast na výběrové komisi. Před festivalem byl mou hlavní prací ferman a časový plán festivalu.Zároveň jsem komunikovala s divadly, které se na festivalu podílejí, zajišťovala techniku a rekvizity, ve spolupráci s manažerkami jednotlivých souborů připravovala vše na jednotlivá představení. 
Dokumentace mého absolventského projektu je dostupná v Informačním systému JAMU.

Sekce Technical Support 2015
Magisterské studium Divadelního manažerství je zaměřené spíše na producentství a mým absolventským projektem byla koordinace udílení titulu Doctor Honoris Causa Eugenio Barbovi a s tím spojená organizace divadelního představení souboru Odin Teatret na festivalu Divadelní svět Brno 2017 a několika workshopů s herci Odin Teatret pro studenty JAMU. 
Hlavním výstupem mého magisterského projektu byla metodika, která by komplexně popisovala jak probíhá udílení čestných doktorátů na JAMU a jaké jsou náležitosti s tím spojené. Tato metodika měla být hlavním dokumentem dle kterého se bude postupovat při organizaci podobných událostí a studentům, kteří budou mít podobné akce na starosti se výrazně zjednoduší práce.
Pro organizaci představení a workshopů jsem koordinovala především rezervační systém a ve spolupráci s vedením fakulty a divadla Odin Teatret zajišťovala propagaci představení. 
Dokumentace absolventského projektu je opět dostupná v Informačním systému JAMU.

Zdroj obrázku: FB Divadelní fakulty

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek