Portfolio

Absolventské projekty

Během svého studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně jsem měla to štěstí, že moje studium bylo zaměřené především prakticky. Stejně tak i ukončení studia bylo podmíněno splněním absolventských projektů a vytvoření jejich dokumentací. 
Bakalářské studium jsem ukončila spoluprací na festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který každoročně organizuje Ateliér Divadelní produkce a jevištní technologie. Během jubilejního 25. ročníku jsem měla na starosti vedení sekce Technical Support.
Mou prací byla koordinace jednotlivých technologických složek festivalu během jeho příprav a zejména během festivalu. Před festivalem jsem koordinovala technické zajištění společenských a sponzorských večírků. Mou starostí bylo i shromáždění a zhodnocení přihlášek jednotlivých škol z technického hlediska a účast na výběrové komisi. Před festivalem byl mou hlavní prací ferman a časový plán festivalu.Zároveň jsem komunikovala s divadly, které se na festivalu podílejí, zajišťovala techniku a rekvizity, ve spolupráci s manažerkami jednotlivých souborů připravovala vše na jednotlivá představení. 
Dokumentace mého absolventského projektu je dostupná v Informačním systému JAMU.

Sekce Technical Support 2015
Magisterské studium Divadelního manažerství je zaměřené spíše na producentství a mým absolventským projektem byla koordinace udílení titulu Doctor Honoris Causa Eugenio Barbovi a s tím spojená organizace divadelního představení souboru Odin Teatret na festivalu Divadelní svět Brno 2017 a několika workshopů s herci Odin Teatret pro studenty JAMU. 
Hlavním výstupem mého magisterského projektu byla metodika, která by komplexně popisovala jak probíhá udílení čestných doktorátů na JAMU a jaké jsou náležitosti s tím spojené. Tato metodika měla být hlavním dokumentem dle kterého se bude postupovat při organizaci podobných událostí a studentům, kteří budou mít podobné akce na starosti se výrazně zjednoduší práce.
Pro organizaci představení a workshopů jsem koordinovala především rezervační systém a ve spolupráci s vedením fakulty a divadla Odin Teatret zajišťovala propagaci představení. 
Dokumentace absolventského projektu je opět dostupná v Informačním systému JAMU.

Zdroj obrázku: FB Divadelní fakulty

Mimoškolní projekty

Kromě projektu Na cestách s Karlem IV., který byl součástí Lucemburského roku při NPÚ se moje mimoškolní projekty nejčastěji pojí s hradem Buchlovem. Spolupracuji se spolkem HBcollegium, který všechny hradní akce organizuje. Toto spojení reflektuje také většina mých školních prací, seminárních nebo diplomových. 
Nejvýrazněji se podílím na přípravě Mezinárodního kovářského a nožířského sympozia Buchlovské kování. Poprvé se konalo v roce 2007 jakožto přátelské setkání několik místních uměleckých kovářů. Postupem času se akce rozrostla do události pro zhruba 200 kovářů, nožířů, měditepců, rytců a šperkařů nejenom z České republiky a Slovenska. Koná se pravidelně druhý víkend v červenci a během dvou dní ji navštíví přes 4 500 platících návštěvníků. Tuto návštěvnost si akce drží od roku 2013. Zároveň bylo v roce 2016 Buchlovské kování oceněno Cenou Alfreda Habermanna, kterou každoročně uděluje Christine Habermann společně se Společenstvem uměleckých kovářů a podkovářů Čech, Moravy a Slezska, Muzea Komenského v Přerově. Spolek HBcollegium byl oceněn za mimořádný počin v oblasti uměleckého kovářství. 

Na druhé největší akci spolku (a rozhodně nejpopulárnější) – Buchlovských nocích s Černou paní, se podílím jakožto „herečka“. Svým rozsahem se jedná o největší, nejobsáhlejší a nejzacílenější noční prohlídky v České republice. Spolek je opět organizuje od roku 2007. Prohlídky se konají poslední týden v červenci od čtvrtka do soboty a součástí je nejenom 14 hraných scének z historie hradu a nejbližšího okolí, ale také vystoupení šermířů na nádvoří a ohňová show. V několika posledních letech se zároveň na akci podílím jako autorka scénářů, které se pravidelně obměňují. 

Průvodcovská činnost a NPÚ

Celou svoji pracovní kariéru jsem věnovala památkám a průvodcování. Prováděla jsem začala na státním hradě Buchlově, který patří mezi dvacet nejnavštěvovanějších objektů v České republice.V ostrém provozu jsem byla při zavádění dětských prohlídkových tras a organizačně vypomáhala s akcemi pořádanými na hradě.
Po přestěhování do Brna jsem změnila i objekt. Mým útočištěm se stal opět státní hrad, tentokrát hrad Veveří. Veveří je jedním z největších hradních areálů v české republice, jehož návštěvnost se od otevření veřejnosti v roce 2002 raketově zvedá. Na Veveří jsem se poprvé seznámila i s ostatním hradním provozem například s fungováním pokladen. 

Ještě během svého působení na Veveří jsem byla na stáži v Metodickém centru pro edukaci při Národním památkovém ústavu v Telči. Hlavní náplní mé stáže byla pomoc ve finální fázi projektu Památky nás baví! a především realizace vlastního projektu Na cestách s Karlem IV. Na hradech Lipnice nad Sázavou, Zvíkov, Litice a Bečov nad Teplou jsme připravili interaktivní program pro rodiny s dětmi a školní skupiny představující život v družině Karla IV. Součástí programu byl i divadelní skeč z pera Patrika Bouška a videomapping připravený Tomášem Tušerem. 

Jako výstup ze stáže jsem povinně musela psát blog, tam se tedy kladou počátky této stránky. Blog přežil ukončení stáže a mapuje moje aktivity až do současnosti. Na základě blogu a poznámek ze stáže jsem dostala místo na státním hradě a zámku ve Vimperku, který je ve správě Národního památkového ústavu od roku 2015 a patří mezi jeho „nejmladší“ objekty. Díky tomu jsem se mohla účastnit od počátku prací, které provázejí otevření takového objektu veřejnosti. Najatá jsem byla nikoliv jako řadový průvodce, ale jako pokladní/edukátorka. Mou náplní práce byla příprava edukačních programů a jejich následná realizace. Společně s technickými zaměstnanci zámku jsem vyráběla edukační pomůcky, což je věc, která mě baví stále.

Zároveň jsem se velmi dobře seznámila s pokladním systémem Collosseum. Vzhledem k personálním změnám a časovému vypětí jsem pomáhala i s dílčími aktivitami při prvních fázích projektu IROP pro realizaci obnovy Horního zámku. Zde jsem uplatila především svoje muzeologické vzdělání, protože moje práce se týkala evidence sbírek. 
V současné době jsem se vrátila k práci průvodce na zámku Slavkov u Brna-Austerlitz. Zde je mou prací nejenom provádět, ale zároveň i účinkovat v hraných prohlídkových představeních pro děti.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek